‘’ANAKOINΩΣH

TO Δ.Σ. THΣ ΛIΓKAΣ AΠOΦAΣIΣE THN ΔIAKOΠH TΩN AΓΩNΩN MΠAΣKET TOY ΠPΩT/TOΣ THΣ COMMERCIAL AΠO ΣHMEPA 10/3 EΩΣ 31/3, OΠOTE KAI ΘA EΠANEKTIMHΘEI H KATAΣTAΣH, ΣYMΦΩNA ME TA ΔEΔOMENA ΠOY YΠAPXOYN ΣXETIKA ME TON KOPΩNOIO KAI TIΣ AΠOΦAΣEIΣ TΩN YΠOYPΓEIΩN.

AΠO TO Δ.Σ.
ΠPOEΔPOΣ
AΛEΞIOY HΛIAΣ’’